Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Koeru perekodu elu on täis askeldusi

Delfi

Taas oleme jätnud selja taha ühe aasta oma tegemiste, murede ja rõõmudega. Inimesed armastavad eriti jõulude ja aastalõpu ajal mõelda möödunule ja vaagida, kuidas see läinud on. Ei erine ka Koeru perekodu töötajad ja lapsed teistest.

Meie aasta oli täis rõõmu: kolm last leidsid endale uue kodu koos armastavate vanematega, kaks last astusid iseseisvasse ellu. Lapsed on saavutanud spordivõistlustel väga häid kohti, vahva oli tänuüritus Norra allikatel suurimatele toetajatele, meie laps Denis kavandas perekodu logo jne. Siirast rõõmu saame tunda mitme uue koostööpartneri üle: meiega võtsid ühendust TÜ arstiteaduse 2. kursuse tudengid projektiga „Lapsed teatrisse" ning Siimusti lastekodu Metsatareke lapsed ja kasvatajad. Oleme kohtunud mitmel korral nii Koerus kui Siimustis ja koostöö jätkub, sest lapsed alles on üksteist tundma õppinud ja kasvatajatel on hea töökogemusi jagada. Samuti jätkub koostöö Mazda-klubi ja Eesti Lennujuhtide Assotsiatsiooniga, kes viivad kahel korral aastas lapsi välja lõbutsema.

Heategevusprojekte on pakutud päris palju, kõikides ei jõua osaleda. Tänu projektile „Aitan lapsi" saime külastada mitmeid etendusi Tallinna teatrites ja käia proua Evelin Ilvese vastuvõtul Kadrioru lossis. Enim abistab laste- ja turvakodusid SEB Heategevusfond, mille projektide abiga oleme saanud kutsekoolis käivale neiule sülearvuti, kõikidele lastele jõulupakid, osaleda augustis Lady Gaga kontserdil ja oktoobris muusikalil „Kevadine ärkamine". Ka Ülemiste kaubanduskeskusega on meil koostöö projektides „Topeltkink" ning „Väikesed näpud mulda". Samuti on jätkunud koostöö Rootsi Bollnäsi ABF kommuuniga ning Katrin Piirojaga. Aasta jooksul on meie perekodu abistanud mitmed eraisikud nii koduvallast kui vabariigist. Kõikide abistajate nimepidi tänamine võtaks enamuse lehe mahust, seetõttu täname kõiki sooja südamega heatahtlikke abistajaid ühiselt. Igakülgne abi on teretulnud, sest miskipärast on paljudel meie seast arusaam, et riik ju rahastab lastekodus elavate laste eluolu ja raha on meil üleliia. Kuid igapäevaselt perekodu tööd ja majandust organiseerides kipub rahast puudu tulema. Tasuda tuleb kommunaalmaksud, elekter, laste toit, igapäevased majanduskulud, koolidesse sõitmise transpordikulud, kutsekoolides käivate laste toidurahad, jalatsid, riided, õppevahendid, taskuraha, ravimid, hügieenitarbed, palgad, remont ja erinevate ametkondade ettekirjutused, mis tuleb tähtaegadeks likvideerida.

Meie praeguses ühiskonnas on väga halvas kasvukeskkonnas lapsi palju, kuid neil on olemas ema-isa-pere. Meie lastel on kasvukeskkond väga hea, kuid puudu vanemate armastus ja peremudel, mida meie püüame asendada. Lapsed, kes lahkusid iseseisvasse ellu, on hakanud aru saama, mida me perekodus kogu aeg neile selgitame ja kuidas õpetame neid läbi igapäevaste tegevuste iseseisvaks, hakkamasaajaks ja tugevaks.

Peale rõõmude oleme saanud ka valusaid tagasilööke - pidime koondama palju häid ja kogemustega töötajaid, korraldama ümber kõigile omaseks saanud töö- ja elukorralduse.

Hetkel on meil perekodus 10 last vanuses 11.-18-aastat, neist 6 poissi. Murdeeas tuleb ikka poistel pähe „helgeid" mõtteid, mis ei ole kooskõlas üldiste käitumisnormidega. Kahjuks enne teod ja alles siis tagajärgedele mõtlemine. Igapäevaselt lastega töötades puutume kokku paljude ametnikega, kes teavad laste õigustest, aga ei oska arusaadavalt selgitada lastele nende kohustusi.

Oleme tänulikud kohalikele elanikele, kes annavad teada, kui meie lapsed on millegagi hakkama saanud. Kuid viimasel ajal on saanud tavapäraseks süüdistada ainult perekodu lapsi.

Igast kümnest juhtumist on asjaga seotud ainult neljal korral perekodu poisid. On tuldud lausa perekodusse ja süüdistatud näost näkku kuritegudes, millel pole alust. Miks keegi ei tule meile teatama, kui saadakse teada, et on hoopis teised pahandustega hakkama saanud? Kas siis on raske leida uuesti perekodu, et vabandada ebameeldivuste pärast? Kui inimesele pidevalt sisendada, et ta on halb ja paha, siis lõpuks võtabki ta sellise käitumismalli omaks.

Me ei peida pead liiva alla ja tunnistame, et poisid on pahandusi teinud, kuid kõik nad on ka nende asjade eest vastutanud (trahvid, alaealiste komisjon, ühiskondlik töö, kriminaalasjad, taskuraha vähendamine, eestkostjatega ümarlauad jms). Siinkohal on õige aeg tänada konstaabel Mati Seiret, kes on meie töötajaid aidanud nii öösel kui ka päeval, andnud asjatundlikku nõu ja kellega koostöö on tulemuslik. Samuti soovime tänada hea koostöö ja poiste toetamise ning treenimise eest treener Toomas Tammikut. Ei ole kerge tegeleda teismeliste mehehakatistega. Soovime, et kõikidel Koeru valla elanikel tuleb uus aasta rõõmus ja edukas

Allikas: Delfi

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv