Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Keskmine annetaja on noor kõrgharitud Harjumaal elav naine

tarbija24.ee

Aasta-aastalt tehakse pankade kaudu üha rohkem annetusi, keskmiselt toetatakse abivajajaid kolme kuni kümne euroga.

«Hea meel on näha, et inimesed peavad annetamist üha olulisemaks,» ütles Swedbanki toetustegevuse spetsialist Maarja Karmin, kelle sõnul kasvavad igal aastal Swedbanki annetuskeskkonna kaudu tehtud annetuste mahud ligi viiendiku võrra.

Kui esimesel tegutsemisaastal (2008) annetasid inimesed Swedbanki annetuskeskkonna kaudu kokku ligi 41 000 eurot, siis mullu ja käesoleval aastal on head tehtud juba 98 000 euro väärtuses.

Annetuste suurused pole oluliselt muutunud. 2008.-2011. aastal annetati peamiselt 25, 50 ja 100 krooni, 2012. ja 2013. aastal aga kolm, viis ja kümme eurot. Swedbanki kaudu toetatakse peamiselt lastehaiglaid, asenduskodusid, loomade varjupaikasid ning hoiukodusid.

«Meil on annetuste summad väga erinevad,» märkis aga MTÜ SEB Heategevusfond tegevjuht Triin Lumi. «Suur osa on neid, kes toetavad 50 sendi või ühe euroga ning samas on ka neid, kellel on võimalik annetada viis või kümme eurot, igaüks vastavalt oma pere võimalustele,» rääkis Lumi.

«Küsimus polegi niivõrd summas, tähtis on see, et märgatakse,» lisas naine, kellele meenus kohe üks lahke vanaproua. «Hoolimata oma väikesest pensionist ja oma lapselastele tehtud kingitustest, tegi ta talvise kampaania ajal fondi annetuse, et täita asenduskodus elava lapse jõulusoov,» meenutas Lumi.

Ta lisas, et aasta-aastalt on annetajate arv tõusnud ning sellesuvise kampaania käigus andis oma panuse laste heaks pisut enam kui 7100 annetajat.

Algusaastatel toetas heategevusfond peamiselt laste turvakodusid, kuid annetajate ja toetajate arvu kasvuga on suurenenud ka projektide maht. 2011. aastast on fondi partneriteks kõik Eestimaa laste turvakodud ning asenduskodud.

Keskmine annetaja Swebankis on 25-34-aastane kõrgharitud Harjumaal elav naine, kes töötab kontoris ning teeb enamjaolt ühekordse annetuse. SEB heategevusfondi annetajad on samuti enamasti naised (65 protsenti).

2005. aastal loodud mittetulundusühing SEB Heategevusfondi eesmärgiks on algusest saati olnud vanemliku hoolitsuseta laste toetamine. Swedbanki annetuskeskkond loodi 2008. aastal eesmärgiga edendada Eesti annetuskultuuri. «Paljud Eesti heategevuslikud algatused toimivad vaid projektipõhise rahastuse abil, mis ei suuda aga tagada organisatsioonide pikaajalist ja jätkusuutlikku arengut,» lausus Karmin.

Viie aasta jooksul on Swedbanki annetuskeskkonna kaudu tehtud üle 32 700 annetuse, millest veerand on püsiannetused.

Allikas tarbija24.ee

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv