Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Karjääripäeval räägiti raha- ja digitarkusest, tööst ja suhetest

21. oktoobril korraldas SEB Heategevusfond noortele, kellel puudub tavapere tugi, karjääripäeva. Päeva teemadeks olid rahatarkus, digimaailma ohud ja võimalused ning tööturu toimimise põhireeglid. Samuti pöörati suurt tähelepanu inimestevahelistele suhetele ja meeskonnatööle.

Karjääripäeva juhatas sisse Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programmi (PREP) paarisuhte koolitaja Ena Soodla teemal „Minu suhe on minu kätes“. Koolitaja rääkis, mis on suhe ning milline vahe on suhtel ja üksildusel ning kuidas see kõik on seotud perekonna, lähedaste, oleviku ja minevikuga.

Noored arutasid väärtuste teemal ning jagasid oma isiklikke kogemusi usaldusest, austusest ja aususest. Kokkuvõtteks tõdeti, et ennast pole mõtet kellekski teiseks mõelda ja konfliktide eest põgenemine ei ole lahendus.

Raha juhtimisest ja kasutamisest

SEB arendusjuht ja Pangaliidu finantshariduse toimkonna juht Kai Kutsar rääkis rahatarkuse töötoas noortele säästmisest ja investeerimisest ning sellest, kuidas igapäevaselt oma isiklikku eelarvet tasakaalus hoida. Töötuba keskendus praktiliste näpunäidete jagamisele, et noortel tekiks oskus oma rahaasju targalt juhtida.

Rahatarkuse töötuba andis kaasa teadmise, kuidas ostelda internetis, millise osa töötasust moodustavad maksud, kas oleks targem koguda või laenata ning kuidas ikkagi oma raha ajas kasvatada.

Töö leidmisest ja digiallkirjast

Noored Kooli SA värbamise- ja kommunikatsioonijuht Annika Räim arutas noorte stipendiaatidega teemal, kuidas jõuda unistuste töökohani. Annika Räim tõi välja, et oluline on end elukestvas õppeprotsessis kogu aeg täiendada. Noored said kaasa rääkida motivatsioonikirjade ja CV-devajalikkuse arutelus ning igaüks sai koostada ka oma motivatsiooni- ja kaaskirja. Koos vaadati ka tööintervjuu videot.

SEB Balti e-kanalite infoturbe juht Heigo Tark rääkis, kuidas ja milliste vahenditega digiallkiri töötab ja miks me seda usaldame. Heigo Tark selgitas stipendiaatidele, mis on sertifikaadid ja mis on ajatempel, kuidas on seotud krüptograafia ja matemaatika ning miks ei saa usaldada silma skaneeringut.

Abi küsimisest ja hobidest

Maarja Kuldjärv Sotsiaalkindlustusametist ja Aive Makko MTÜ-st Suunatuli jagasid infot tugiteenustest ja järelhooldusest, et noortel oleks teadmine võimalustest, kust vajadusel abi saada.

Päeva lõpetas allveefotograaf Pillery Teesalu, kes rääkis sellest, mida see põnev valdkond endast kujutab ja kui raske on ikkagi vee all pildistada. Pillery tutvustas stipendiaatidele oma veealuse fotoaparaadiga seotud tehnikat ja vastas noorte küsimustele.

Mida stipendiaadid arvasid

Mariannele meeldis väga suhete teema. See pani teda mõtlema ja rohkem iseendasse vaatama. Merilin sai teada, et tööandja silmis on kogemused väga olulised ja neid võib oma CV-sse saada ka vabatahtliku tööga. Emmanuelile oli oluline õppida CV-d õigesti vormistama ning digiallkirja töötuba aitas tal palju sügavamalt mõista digiallkirja turvalisuse sisu.

Oleg tunnistas ausalt, et kinnistas juba olemasolevaid teadmisi. Sten-Martin oli eriti rahul rahatarkuse töötoaga, sest sai sealt uusi teadmisi sellest, kuidas rahaga targalt majandada.

50 000 euro ulatuses õppestipendiume

Karjääripäev on mõeldud noortele, kes on saanud SEB Heategevusfondi stipendiaadiks. Nende hulgas on nii õpinguid alustavaid kui ka jätkavaid noori, kes elavad asenduskodus, sugulaste eestkostel või hooldusperes. Stipendiumi saavad taotleda ka noored lapsevanemad, kes on vanemaks saanud enne 19. eluaastat. Fond toetab noorte õppemaksu tasumist, õppevahendi soetamist, igapäevast toimetulekut õppimise ajal ning noortel lapsevanematel ka lastehoiu maksu tasumist.

2018. aastal annab SEB Heategevusfond välja õppestipendiume 50 000 euro ulatuses. Sügiseses stipendiumivoorus osales 80 noort, kellest 14 olid eestkoste või hooldusperest, 10 noored lapsevanemad ja ülejäänud asenduskodude noored.

Kui soovid olla osaline ja toetada noori hea hariduse omandamisel, siis panusta siin: www.heategevusfond.ee/aita-sina-ka

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.