Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Karjääripäeval jagab kogemusi Maire Aunaste

menu.err.ee

ERR Menu

Täna toimub karjääripäev, kus 80 osalejale jagab rahatarkust Tšiili aukonsul ja Tallinna aasta õpetaja Henton Figueroa. Oma eluvalikutest ja õpikarjäärist räägib innustavalt Maire Aunaste. Õppima õppimise töötoa viib läbi mälutreener Tauri Tallermaa ja karjääriplaneerimise nõu annab õppejõud Karin Kuimet.

Karjääripäeval osalevad noored, kes kasvavad eestkoste- või hooldusperes, turva- või asenduskodus, õpinguid jätkavad alaealised emad ning asendushooldusel kasvavad noored, kes plaanivad minna edasi õppima.

"Taotlusi läbi vaadates jäi silma, et Eestis on palju väga eakaid, kes aitavad koolitada oma tublisid lapselapsi või andekaid lähisugulasi. 96-aastane vanaema on tugiisikuks lapselapsele, kes õpib Viljandis teatrikunsti ja 81-aastane vanatädi eestkostjaks poisile, kes õpib kolmandal kursusel IT erialal. Kas see on tegelikult neile eakohane vastutus ja ülesanne," küsis SEB heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi.

Hategevusfondile esitas seekord taotluse 77 noort inimest. Rahalist abi taotleti õppemaksu tasumiseks, õppevahendi soetamiseks, lastehoiu maksu tasumiseks (noore ema stipendium) ning stipendiumi on võimalik kasutada ka igapäevaseks toimetulekuks.

Allikas: ERR Menu


 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv