Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Heategevusfond toetab peretoeta õppureid

pealinn.ee

MTÜ SEB Heategevusfond jagab sel sügisel välja 62 õppestipendiumit noortele, kellel puudub tavapere tugi. Stipendiaatide hulgas on nii asenduskodus kui sugulaste eestkostel või hooldusperedes elavaid noori.

Lisaks toetab fond stipendiumiga noorte emade ja isade hariduse omandamist, et tulevikus tööturul paremaid valikuid teha, ennetades alla vaesuspiiri langemist.

Täna, 23. oktoobril, osalevad õppestipendiaadid karjääripäeval, kus Skype Estonia & Luxembourgi| personalijuht Merle Liisu Lindma jagab kogemusi, kuidas ennast tööandjale nähtavamaks teha. Töötukassa karjääriinfo spetsialistid Aet Trei ja Irina Tšigir räägivad noortele tööturule sisenemisest. Pangaliidu rahatarkuse toimkonna juht Katrin Laks jagab noortele, kuidas rahalised võimalused targalt isiklikku eelarvesse sobitada. Näitleja Andres Dvinjaninov suunab noori märkama erinevaid inimtüüpe. Päeva lõpetab filmikunstnikust maailmarändur Hendrik Adler, kes räägib eesmärgistatud elust ja kuidas teha elus võimalikult häid valikuid.

SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard: „MTÜ SEB Heategevusfond on tegutsenud juba kümme aastat. Õppestipendiume on fond välja andnud ja karjääripäevi korraldanud alates 2011. aastast. Rohkem kui 700 õppestipendiumit on nende aastate jooksul vanemliku hoolitsuseta noortele pakkunud võimalust parendada oma tulevikuväljavaadet läbi hariduse, et kindlamalt iseseisvasse ellu astuda. Lisaks rahalisele toetusele pöörab heategevusfond tähelepanu noorte teadliku rahatarkuse edendamisele, et noor õpiks oma väljaminekuid planeerima ning sissetulekutega tasakaalus hoidma."

Rahalist abi taotleti õppemaksu tasumiseks, õppevahendi soetamiseks, lastehoiu maksu tasumiseks (noore ema ja isa stipendium). Stipendiumit on võimalik kasutada ka igapäevaseks toimetulekuks. 2016. aastal annab heategevusfond välja õppestipendiume 50 000 euro ulatuses. 

 

Allikas: pealinn.ee

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv