Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Heategevusfond ootab õppestipendiumi kandidaate

sakala.ajaleht.ee

Mittetulundusühingu SEB Heategevusfond õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumi on oodatud taotlema ka noored emad.

Stipendiumifondi suurus on tänavu 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 25. september. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusena teenitud tulust.

Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks või igakuiseks isemajandamiseks ning ka lastehoiu maksu tasumiseks (noore ema stipendium).

SEB Heategevusfondi projektijuhi Merike Villardi sõnul on Fondi 7000 annetaja järjepidev igakuine annetus loonud vundamendi vanemlikku hoolt vajavate noorte stipendiumiprogrammile haridustee alustamiseks või jätkamiseks. Seetõttu on just püsiannetus väga suure kaaluga, sest laps vajab märkamist ja toetust igas kuus. 2015. aasta kevadel andis heategevusfond välja 70 õppestipendiumi. Hea haridus toetab noort tulevikuotsuste tegemisel ja annab tavaperes kasvavate eakaaslastega sarnasemad võimalused.

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad, kes on emaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Allikas: sakala.ajaleht.ee

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv