Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Heategevusfond jagab õppestipendiume

Õhtuleht

SEB Heategevusfond annab tänavu õppestipendiumiteks 50 000 eurot. Stipendiumit võivad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes viibivad noored, ka noored emad ja isad.

Stipendiumit saab kasutada õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks isemajandamiseks või noorte vanemate puhul lasteaiamaksu tasumiseks. Stipendiumile võivad kandideerida kuni 26aastased noored. Emad või isad peavad olema lapse saanud enne 19. eluaastat.

Allikas: Õhtuleht

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv