Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Heategevusfond annab noortele emadele võimaluse jätkata katkenud kooliteed

Läänlane

MTÜ SEB Heategevusfond annab välja stipendiumi noorelt emaks saanud naistele, kes soovivad oma katkenud kooliteed jätkata.

"Noore ema stipendiumi idee tekkis asendus- ja turvakodude lastele abi pakkudes, kellele oleme juba kolm aastat õppestipendiume jaganud," ütles SEB heategevusfondi projektijuht Kati Käpp. "Kogesime, et keeruline on neil noortel, kes saavad lapsevanemaks teismeliseeas ja kel on lapse sünniga seonduvalt õpingud pooleli jäänud. Noore ema stipendiumiga astume sammukese edasi ennetustegevuses, et toetada neid noori, kes soovivad ühendada lapsekasvatamist õpingutega, aga toetav tugiring pigem puudub."

Noorte emade toetamisega tegelev MTÜ Caritas juhatuse liige Heidi Rätsep ütles, et noored emad nimetavad ise kõige suuremaks mureks majanduslikke raskusi. "Sageli on noorel emal jäänud lõpetamata põhikool või gümnaasium. Noort ema tuleb toetada emadusega kohanemisel ja beebi eest hoolitsemisel. Õpingute jätkamise puhul on keeruliseks ülesandeks õpingute ja lapsehoiu ühendamine, sest last ju kooli kaasa võtta ei saa. Väikese lapse emana haridusteed jätkates on raske ka õpingute kõrvalt töötamine. Küsimus on, kuhu ta paneb oma lasteaiakohta mitteomava 1,5-aastase pisikese lapse ajaks, kui ta ise tööl on? Seetõttu on väga oluline, et noor ema saaks oma õpinguid jätkata, et kindlustada endale enam valikuvõimalusi," rääkis Rätsep.

Noore ema stipendiumi saab taotleda lisaks õppemaksu hüvitamisele ka lastehoiu teenuse eest tasumiseks, igakuise isemajandamisraha saamiseks ning õppevahendite soetamiseks.

Ühel inimesel on võimalik taotleda õppemaksu tasumiseks stipendiumi kuni 640 eurot, sama palju õppevahendite jaoks, igakuiseks toimetulekutoetuseks kuni 100 eurot kuus ning lapsehoiuraha kuni 150 eurot kuus.

Stipendiumi saavad taotleda ka vanemliku hooleta noored, kes õpivad kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Sel aastal on stipendiumifondi suurus kokku 50 000 eurot.

Allikas: Läänlane

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv