Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Fond jagas õpihimulistele 50 000 euro ulatuses stipendiume

virumaateataja.ee

MTÜ SEB Heategevusfond on tänavu väljastanud 150 õppestipendiumi noortele, kel puudub tavapere tugi ehk nad elavad asenduskodus või sugulaste eestkostel ja hooldusperedes. Üks stipendiaati on ka Lääne-Virumaalt.

SEB Heategevusfond jagab 2015. aastal õppestipendiume kogusummas 50 000 eurot.

SEB Heategevusfondi projektijuhi Merike Villardi sõnul piirdub sageli asendushooldusel viibivate noorte eelarve planeerimine vaid kaheksa- kuni kümneeurose taskurahaga kuus. "Kui tavaperede lapsed saavad iseseisvaks järk-järgult ja nad saavad õppida oma vigadest, siis riigi eestkostel olevatele noortele tuleb täiskasvanuks saamine kindlal kuupäeval, mil nad saavad täisealiseks või lõpetavad kooli, misjärel on nad finantsiliselt omapead," lausus ta. "Valmistamaks noori ette iseseisvaks eluks, annab fond kaks korda aastas välja õppestipendiume, mis võimaldab noortel majanduslikult turvalisemalt koolis õppida ning saada kogemus, kuidas võimalikult eesmärgipäraselt oma sissetulekut kasutada.“

Sügiseses õppestipendiumi voorus esitas MTÜ SEB Heategevusfondile oma taotluse 81 noort.

Rahaabi taotleti õppemaksu tasumiseks, õppevahendi soetamiseks, lastehoiumaksu tasumiseks (noore ema stipendium) ning stipendiumi on võimalik kasutada ka igapäevatoimetulekuks.

Ligi pooled stipendiaadid taotlesid toetust esimest korda.

Allikas: virumaateataja.ee


 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv