Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Fond jagas noortele 50 000 euro eest stipendiume

Järva teataja

MTÜ SEB Heategevusfond on sel aastal väljastanud 150 õppestipendiumi noortele, kel puudub tavapere tugi ehk nad elavad asenduskodus või sugulaste eestkostel ja hooldusperedes. Kaks stipendiaati olid Järvamaalt.

SEB Heategevusfondi projektijuhi Merike Villardi sõnul jagab fond 2015. aastal õppestipendiume kogusummas 50 000 eurot. „Sageli piirdub asendushooldusel viibivate noorte eelarveplaneerimine vaid 8- kuni 10-eurose taskurahaga kuus. Kui tavaperede lapsed saavad iseseisvaks järk-järgult ja nad saavad õppida oma vigadest, siis riigi eestkostel olevatele noortele tuleb täiskasvanuks saamine kindlal kuupäeval, mil nad saavad täisealiseks või lõpetavad kooli, misjärel on nad finantsiliselt omapead. Valmistamaks noori ette iseseisvaks eluks, annab fond kaks korda aastas välja õppestipendiume, mis võimaldab noortel majanduslikult turvalisemalt koolis õppida ning saada kogemus, kuidas võimalikult eesmärgipäraselt oma sissetulekut kasutada,“ selgitas Merike Villard.

Sügiseses õppestipendiumi voorus esitas MTÜ SEB Heategevusfondile oma taotluse 81 noort inimest, kellest kaks stipendiaati olid Järvamaalt. Rahalist abi taotleti õppemaksu tasumiseks, õppevahendi soetamiseks, lastehoiu maksu tasumiseks (noore ema stipendium) ning stipendiumit on võimalik kasutada ka igapäevaseks toimetulekuks. Ligikaudu pooled stipendiaadid on esmakordsed toetuse taotlejad.

Allikas: Järva Teataja

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv