Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Ene Ergma headest tegudest

SEB Heategevusfondi küsimustele headest tegudest vastas Ene Ergma.

Mida Teie jaoks tähendab HEA TEGU?
Hea tegu on tegu, mis on tehtud südamega.

Kas Eestis on heategemine väärtustatud ja populaarne?
Heategemine on väärtustatud ja populaarne, mida näitab kas või rohke osavõtt „Jõulutunnelist“ – ja seda isegi majanduskriisi ajal.

Miks on heategevust vaja? Ehk peaks kõik asjad olema riiklikult korraldatud?
Heategevus on tähtis, sest aitab jõuda abivajajateni. Pealegi on liidetud panus alati suurem kui üksik, suurem on koostegemise rõõmgi. Kõik ei pea olema riiklikult korraldatud, inimestel on palju häid ideid. UNICEFi Sinilinnu preemia üleandmistseremooniatel on mind liigutanud mitmed südamlikud algatused. Näiteks korraldasid Kuressaare tüdrukud Deisi Juns ja Hanna Martinson Haapsalu Väikelastekodu lastele reisi Saaremaale.

Milline on Teie isiklik kokkupuude heategevusega (projektid, annetused, fondid vms)?
Olen Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetaja ja olen teinud annetusi erinevate kampaaniate toetuseks.

Kas parem on anda ja võtta või jagada ja saada?
Andmine, saamine ja jagamine ei pea olema tingimata vastasmärgilised.

Kas rasketel aegadel tehakse rohkem häid tegusid?
Rasketel aegadel on tähtis hädasolevaid inimesi märgata ja võimalusel aidata, seejuures mitte alati ei vajata materiaalset abi.

Kuidas väikesest heateost saab suur tegu?
„Teeme ära!“ oli suuremõõtmeline hea tegu Eesti jaoks, kuid toona oli ta maailmas veel väike algatus. Nüüdseks on „Teeme ära!“ omandanud juba üleilmalised mõõtmed.

Foto: Peeter Langovits

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.