Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Emil Rutiku headest tegudest

SEB Heategevusfondi küsimustele headest tegudest vastas Emil Rutiku.

Mida Sinu jaoks tähendab HEA TEGU?

Minu vanaema, kes oli ämmaemand, ütles, et kaastunne on kaasasündinud haigus, mida ei saa ravida. Hea tegu on seegi, kui sa ei tee halba kellelegi. Mis aga on hea ja mis halb?

Isegi bakterid on head ja halvad ning mõlemad on olemas ja millekski head...

Hea mõte on iseenesest juba hea tegu. Kuidas aga mõttest edasi jõuda? Kas inimene, kes kogu aeg teeb kusagil mujal midagi kellegi hüvanguks, pole jätnud unarusse enda läheduses heade tegude korda saatmist? Meil kõigil lasub kohustus hoida enda ümber balanssi. Ajab näiteks muigama, et inimene on loonud sellise organisatsiooni nagu looduskaitse, mis tähendab sisuliselt seda, et kaitseme iseenda eest iseennast ...

Kas rasketel aegadel tehakse rohkem häid tegusid?

Ajal, mil väga paljudel on raske enda ja lähedaste ülalpidamisega, tundub kõhe paluda neilt miskit korda saata teiste eluolu parandamiseks. Raskel ajal on lihtsalt rohkem silmade avamist, sissepoole mõtlemist – ja see avab ka meie maailma teistele.

Hea on see, kui inimesed saavad aru, et igaühest meist sõltub kõik, mis meie ümber toimub. Et igaühel on vastutus, ühel suurem ja teisel väiksem, aga kõigil on, ning ainult koos on võimalik miskit suurt teha.

Igas inimeses on rohkem head – ärgem laskem seda varjutada!

Kas Eestis on heategemine väärtustatud ja populaarne?

Millega me head tegu väärtustame? Kui inimene tunneb sellest ise rõõmu, on see ju suurim asi, mida saab kogeda. Võiks olla saade „Eesti otsib heategijat“ – mitte otse sellise pealkirjaga ja vaid üheks hooajaks. Ma arvan, et heategevus on stabiilsuse näitaja.
Kõik, mis on sunnitud, pole enam see õige. Paraku on ju ka neid, kes heategevuse sildi all tegutsevad ikkagi vaid omakasu eesmärgil. Kui riik mingit projekti toetab, peaks kõik olema väga selge ja läbipaistev.

Milline on Sinu isiklik kokkupuude heategevusega?

Olen teinud oma võimaluste piires toiminguid lastehaigla heategevusfondile – olgu selleks postkaartide joonistamine või mitmetes projektides osalemine. See on olnud tore tunne!

Kas parem on anda ja võtta või jagada ja saada?

Elus on kõige olulisem balanss – kui palju sa juhid oma elu ise ja kui palju see miski muu. See on see õnge andmise teema. Aga äkki peaks andma võrgu või hoopis mootorpaadi või ootama talve, kui järv jäätub ja auk toob ise kalad välja. Tunda andmisest rõõmu – seda peab kogu elu õppima. Sa ju jagad ennast iga päev oma toimetusi tehes.

Foto: ERR

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.