Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Avatakse õppestipendiumi taotlusvoor, fondi suurus on 50 000 eurot

MTÜ SEB Heategevusfond kuulutab välja stipendiumiprogrammi õppestipendiumi taotlemiseks eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elavatele noortele. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad.

Stipendiumifondi suuruseks 2014. aastal on 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 26. september.

Stipendium on mõeldud:
• õppemaksu tasumiseks,
• õppevahendite soetamiseks ja/või
• igakuiseks isemajandamiseks,
• lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore ema stipendium).

Programmi eesmärk on võimaldada vanemliku hoolitsuseta noortele kodus kasvavate noortega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks. Hea haridus vähendab alla vaesuspiiri langemist ja stipendium toetab noorte toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel.

Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeringute tootlusest.

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva-või asenduskodus elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda noored emad, kes on eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus emaks saanud enne 19. -eluaastat, on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ja soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks: http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium

 

Merike Villard
MTÜ SEB Heategevusfond
 

 

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.