Õppestipendiumi taotlus


Hea õppestipendiumi taotleja, täida taotlus ise. Vajadusel küsi nõu ja abi täiskasvanult.

*-ga küsimused on kohustuslikud.

 

 

 

 

Märgi vastusevariant, mis käib Sinu kohta:
Millisest kanalist said info stipendiumiprogrammi kohta?
Õpin praegu järgmises haridusastmes:
Taotlen õppestipendiumit:
ühekordse maksena kuni 500€
Stipendiumi liiki valides too välja omaosalus. See võib olla Sinu isiklikult kogutud raha, kohaliku omavalitsuse toetus, pereliikme või asenduskodu panus huvitegevuse toetamiseks.

Vali sellisel juhul, kui omandad haridust tasulisel õppekohal või osaled täienduskursusel/koolitusel, mille eest saad ka tunnistuse kursuse läbimise kohta.  Õppemaksu saab taotleda ühekordse maksena kuni 500 eurot, nõutud on omaosalus.

Taotlen õppestipendiumit:
ühekordse maksena kuni 500€
Stipendiumi liiki valides too välja omaosalus. See võib olla Sinu isiklikult kogutud raha, kohaliku omavalitsuse toetus, pereliikme või asenduskodu panus huvitegevuse toetamiseks.

Õppevahenditena käsitleme erinevaid töövahendeid, mis toetavad hariduse või eriala omandamist. Õppevahendite ostmiseks on võimalik taotleda ühekordse maksena kuni 500 eurot, nõutud on omaosalus.

Taotlen õppestipendiumit:
kuni 100 eurot kuus, kokku 5 kuuks
Stipendiumi liiki valides too välja omaosalus. See võib olla Sinu isiklikult kogutud raha, kohaliku omavalitsuse toetus, pereliikme või asenduskodu panus huvitegevuse toetamiseks.

Isemajandamise toetus on mõeldud igakuiselt tekkivate kulude katmiseks. Võimalik on taotleda kuni 100 eurot kuus, kokku 5 kuuks (periood veebruar kuni juuni 2022)

Kas isemajandamise toetust plaanid osaliselt ka säästa (koguda tulevikuks)?
Taotlen õppestipendiumit:
kuni 300 eurot ühekordse maksena
Stipendiumi liiki valides too välja omaosalus. See võib olla Sinu isiklikult kogutud raha, kohaliku omavalitsuse toetus, pereliikme või asenduskodu panus huvitegevuse toetamiseks.

Elluastuja stardikapital on mõeldud õppivale noorele, kes on asunud elama iseseisvalt või plaanib seda lähiajal. Stipendiumit on võimalik taotleda kulutuste jaoks, mis on seotud iseseisva elu alustamise ja uue elukoha sisustamisega.
Stardikapitali on võimalik taotleda kuni 300 eurot ühekordse maksena, nõutud on omaosalus.

Taotlen õppestipendiumit:
kuni 500 eurot, 5 kuu vältel
Stipendiumi liiki valides too välja omaosalus. See võib olla Sinu isiklikult kogutud raha, kohaliku omavalitsuse toetus, pereliikme või asenduskodu panus huvitegevuse toetamiseks.

Enesearengu (psühholoogiline nõustamine, teraapia, enesearengukursused ja -seminari, mentaalsed praktikad, vaimse tervise alane kirjandus jm) toetuseks
kuni 500 eurot kasutamiseks 5 kuu vältel (periood veebruar kuni juuni 2022)

Taotlen õppestipendiumit:
kuni 150 eurot kuus, kokku 5 kuuks
Stipendiumi liiki valides too välja omaosalus. See võib olla Sinu isiklikult kogutud raha, kohaliku omavalitsuse toetus, pereliikme või asenduskodu panus huvitegevuse toetamiseks.

Lapsehoiu/lasteaia toetus on igakuine toetus lapsehoiu/lasteaia koha eest tasumiseks ning stipendium määratakse kandidaadile viieks kuuks ja toetuse suurus on kuni 150 eurot kuus (ajavahemik veebruar kuni juuni 2022).

 

Questions 1 2 3
(mida vajad enim, märgista 1 ja mille olulisus pole nii suur, märgista 3)

 

(nimeta vaid kulutused isiklikust eelarvest)

Viiruse leviku tõttu ei ole võimalik korraldada kevadist karjääripäeva stipendiaatidele, seepärast korraldame kevadkuudel loengud veebikeskkonnas. 

Stipendiumiprogrammi raames soovin osaleda veebipõhisel loengul (veebruarist -maini, ühe loengu kestvus 1-1,5 tundi, kuupäevad täpsustuvad) järgmistel teemadel. Märgi oma 3-5 huvipakkuvat teemat:
 

Karjääriplaneerimine
Eneseareng
Kinnitan andmed:
Rahatarkus

 

SEB Heategevusfondi stipendiaadina on mul kohustus osaleda karjääripäeva loengutes.

 


Automaatset koopiat täidetud vormist e-postile ei saabu. Selleks, et endale täidetud vorm salvestada, palun prindi välja eelvaade. 
Vajuta: 1. Eelvaade > 2. ekraani ülevalt paremalt nurgast kolme punkti ikoon  >  3. Print käsklus  > 4. Vali PDF-ks printimse võimalus.

Teie täidetud vorm jõuab meieni alles siis, kui vajutate nuppu "Saadan"!

 

 


Lisaks taotlusele kirjuta palun motivatsioonikiri, mis on hobistipendiumi taotlemisel kohustuslik. 

Motivatsioonikirja alguses esita lühike enesetutvustus ning selgita, kuidas stipendiumi saamine sind toetab, aitab kaasa õppimisele jms. Kirjuta, miks sa vajad seda toetust ja oled õige inimene stipendiumile. Kirjelda, millised plaanid on sul seoses õppimisega ja mis motiveerib sind sellega tegelema. Kirjuta, mis su elus paremaks muutub ja mis kogemuse sa saad kui sinule stipendium määratakse.

Motivatsioonikiri peab olema koostatud eakohaselt ja iseseisvalt (vajaduse korral saad nõu küsida täiskasvanud juhendajalt). Motivatsioonikirja pikkus võib olla kuni 3000 tähemärki.