Avatud on SEB Heategevusfondi õppestipendiumi sügisene taotlusvoor

23.09.2022
Uudised
Noor hakib noaga köögivilja

Stipendiumi saab taotleda nii õppemaksu tasumiseks, elluastuja stardikapitaliks, enesearenguks, isemajandamiseks, aga ka õppevahendite soetamiseks.

Õppevahendite soetamise stipendium on ühekordne toetus (kuni 640 eurot), mille abil on võimalik soetada õppimiseks vajaminevaid vahendeid. Näiteks juuksurile käärid, kokale kööginuga, ehitusviimistlejale pintslid, meditsiiniõele mugavad tööjalatsid, multimeedia spetsialistile arvutiprogramm vmt. 

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi on oodatud kandideerima kõik noored vanuses 15–25 (k.a) aastat, kes jätkavad stipendiumi taotlemise hetkel õpinguid põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduses  ning viibivad asendushooldusel (asendus- või perekodus, hooldus- või eestkosteperes) ja sealt ellu astunud või viibivad taotlemise hetkel järelhooldusel, tugiisikuteenusel või turvakoduteenusel.

Lisainfo taotlemise kohta


Foto: CA Creative