Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Tiina Saar headest tegudest

SEB Heategevusfondi küsimustele headest tegudest vastas Tiina Saar.

Mida Sinu jaoks tähendab HEA TEGU?

Hea tegu on tehtud selle mõttega, et kellegi elukvaliteet läheks tänu sinu tegevusele paremaks – see on selline südamekujulise kvaliteedimärgiga tegu.

Kas Eestis on heategemine väärtustatud ja populaarne?

Ma arvan, et teatud sihtgrupi hulgas küll. Aga on ka inimesi, kes ei tea sellest midagi ega pea seda miskiks. Ja siis on neid, kes teevad lõpmata palju heategusid ja haldjatempe iga päev, kuid ei nimeta neid heategevuseks. Nende jaoks on see lihtsalt tavaline elu.

Miks on heategevust vaja? Ehk peaks kõik asjad olema riiklikult korraldatud?

Seda on nii palju uuritud ja leitud, et head teod teevad ka tegijale endale head, tekitades olemisele suurema mõtte. Aga riik võiks ka tahta teha inimestele heategusid.

Milline on Sinu isiklik kokkupuude heategevusega (projektid, annetused, fondid vms)?

Ma olen osalenud mitmesugustes heategevates projektides, vahel ka annetanud. Lisaks on mul oma valdkonnas alati mõni heategu käsil.

Kas parem on anda ja võtta või jagada ja saada?

Anda peab oskama ja vastu võtta ka. See on samamoodi tunnustus, kui oskame olla tänulikud ja laseme teistel end aeg-ajalt aidata. Ka seda on palju, et kiputakse olema ülitublid ega toetuta üldse teiste õlale. Jagamine on väga mitmetähenduslik ja minu jaoks ülioluline õnnekomponent – hea on jagada oluliste inimestega ideid, mõtteid, tundeid, toetust, aega jmt.

Kas rasketel aegadel tehakse rohkem häid tegusid?

Ma usun küll, sest siis kaob ära kõikvõimsuse tunne, mis headel aegadel kipub võimust võtma. Ega me kõike asju siin maailmas ju ei kontrolli ning tegelikult oleme väga haprad ja haavatavad – seda ei tohi unustada. Rasked ajad tuletavad seda rohkem meelde ja ligimesearmastus tärkab kergemini.

Kuidas väikesest heateost saab suur tegu?

Väike tegu on suur juba siis, kui see ühe südame rõõmsaks teeb ja põksuma paneb. Igaüks loeb, nagu ütleb rahvaloenduse loosung.

 

Foto: ERR

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.