Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Stipendiumipäev ehk kuidas leida oma kutsumus

Seekordse stipendiumivooru kokkuvõttena toimus Tallinnas ligi 60 noore osavõtul stipendiumipäev. Laiendasime oma stipendiumisaajate ringi noorte emadega, kes jätkavad lapse sünni tõttu pooleli jäänud kooliteed. Endiselt anname välja stipendiume vanemliku hooleta noortele, kes õpivad ametit kutseõppeasutuses või tudeerivad kõrgkoolis. Stipendiumipäevast on kujunenud koht, kus saab mõtiskleda oma praeguste õpingute üle, samuti on see võimalus planeerida oma esimesi samme tööturul.

Päeva alustasid kunstiteraapiat õppivad Kaire Bachmann, Marita Keskküla ja Timo Talvik, kes rääkisid oma õppimise ning otsingute ja eneseleidmise loo. Teiste lugusid kuulates leidis nii mõnigi sarnaseid seiku enda eluga. "Ainuüksi see teadmine, et keegi on olnud samas olukorras võib anda raskemates olukordades jõudu edasi tegutsemiseks", kirjutati hiljem tagasiside lehele.

Iga osaleja sai valida endale meelepärase töörühma, et keskenduda enam karjääriplaneerimisele, Internetis peituvatele võimalustele ja ohtudele või isemajandamisele.

Esimest töötuba juhtinud karjäärinõustaja Marju Põld koondas räägitu pealkirja „Kolm sammu unistuste töökohani“ alla ehk kuidas planeerida oma haridusteed ja karjääri, et tööturul õnnelik olla. Räägiti sellest, kuidas leida tööd, edukalt kandideerida ja koostada kandideerimisdokumente.

„Minu jalajälg Internetis“ oli töötuba, kus osalejad arutasid Interneti kui inimõiguse üle. Räägiti anonüümsusest, privaatsusest ja autoriõigusest, samuti sellest, kas digitaalne ja päriselu on omavahel seotud. Töötuba juhtis üliõpilane ja "Targalt Internetis" projekti koolitaja Roger Puks.

Selleks, et iseseisvat elu alustava noore tarbimisotsused ei muutuks talle endale ega kellelegi teisele kahjulikuks, rääkis SEB Panga eraisikute suuna arendusjuht Triin Messimas noortele seda, kuidas ka väikeste rahaliste sissetulekute juures hoida tulud-kulud tasakaalus ning mitte elada homse arvelt. Töötuba „Isemajandamise nipid ehk tulud-kulud tasakaalu" oli kavas ka sügisesel stipendiumipäeval ning ning sel korral sai osaleda ka venekeelses töötoas, mida juhtis Svetlana Vladimirova SEB pangast.

Lavastaja Jaanus Rohumaa rõhutas oma lugu jutustades, et mitte geenid ja füüsilised eeldused ei ole elus peamised, vaid oluline on inimese enda tahe midagi saavutada ja kuhugi jõuda. "Iga inimene peaks tagasilöökidest hoolimata juhinduma oma kutsumusest ehk sellest, kuhu poole teda tõmbab, kuhu kutsub. Siis pakub tegevus rõõmu ja rõõm tegevusest omakorda on innustuseks uute sammude astumisel," lisas ta.

Päeva lõpus kogutud tagasisidest selgus, et noortele läksid korda nii praktilised töötoad kui ka jutustatud õpilood. "Inspireeriv oli tänane päev igatahes", võis lugeda tagasisidest. Samuti selgus, et osalejad ei olnud enne Internetis peituvatele ohtudele väga mõelnud: "Ei tule selle pealegi, et paljude võimalustega veebikeskkond võib ka kasutaja vastu pöörata".

Uus stipendiumivoor ja -päev sügisel!

Kati Käpp

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.