Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB Heategevusfond jagab 50 000 eurot õppestipendiumiks

laanlane.ee

MTÜ SEB Heategevusfond kuulutab välja stipendiumiprogrammi õppestipendiumi taotlemiseks eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elavatele noortele. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad. 

Stipendiumifondi suuruseks 2015. aastal on 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 2. veebruar.

Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks isemajandamiseks, lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore ema stipendium).

Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeringute tootlusest.

“Igakuise 7000 annetaja toel on fond aidanud vanemliku hooleta noortel oma haridusteed alustada või jätkata, sest hea haridus vähendab alla vaesuspiiri langemist ja parandab noorte toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel,” ütles MTÜ SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard. “2014. aastal andis heategevusfond välja 108 õppestipendiumit.”

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva-või asenduskodus elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda noored emad, kes on eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus emaks saanud enne 19. -eluaastat, on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ja soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. 

Allikas: www.laanlane.ee

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv