Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Varjupaiga lapsed lustivad uuel mänguväljakul

Pärnu Postimees

Eile avati Pärnu pereabikeskuse hoovis vastvalminud mänguväljak, mille rajamist toetas MTÜ SEB Ühispanga Heategevusfond.

“Mänguväljaku mõte tekkis meil üle kolme aasta tagasi, kui Kiige tänava majja kolisime,” rääkis Pärnu pereabikeskuse juhataja Irene Peterson. “Kuid õiged asjad juhtuvad õigel ajal ise. Hakkasime juba projektigi kirjutama, kui helistas fondi juht Triin Lumi ning pakkus raha laste vaba aja sisustamiseks.”

Varjupaiga laste vaba aja sisustamine oli pereabikeskuse töötajatele seni paras pähkel, sest majaesisel platsil laiutas vaid üksik liivakast ning kasvandikel polnud ilusa ilmaga õues midagi teha. “Kaua sa ikka vaatad, kuidas kasvataja muru niidab,” ütles Peterson.

Mänguplatsi rajamisel on mõeldud nii mudilaste kui suuremate laste peale. Kõiki atraktsioone ümbritseb Euroopa Liidu ohutusnõuetele vastav 30 sentimeetri paksune turvaalus, mis kaitseb lustijaid kukkumisel vigastuste eest.

“Meil oli valida, kas ehitada üks atraktsioon rohkem või teha korralikud turvaalad, aga otsustasime viimase kasuks. Kurepesa-nimeline turnimiskeskus jäi praegu paigaldamata,” rääkis juhataja.

Heategevusfond toetas pereabikeskust tänavu 250 000 krooniga, sellest lõviosa kuluski kiikede ja turnimispuudega mänguväljaku ehituseks. Ülejäänud raha eest korraldatakse lastele ekskursioone ja üritusi, näiteks käisid varjupaiga kasvandikud külastamas Vembu-Tembumaad ja Tallinna loomaaeda.

Algul mõeldi, et uuel mänguplatsil võiksid aega veeta ka ümberkaudsed lapsed, kuid juhataja tunnistas, et väljak otsustati jätta siiski vaid oma kasvandike kasutusse.

“See summa, mis fondilt tuli, on nii suur, et iga päev selliseid toetajaid välja ei ilmu,” lausus Peterson. “Aga toetajaid on teisigi. Vahel oleme ka ise helistanud ettevõtetesse ja abi palunud, tavaliselt tullakse vastu, kas või osaliselt.”

MTÜ SEB Eesti Ühispanga Heategevusfond loodi 2005. aasta lõpus eesmärgiga heategevusprojektide, kampaaniate ja püsiannetajate abiga toetada vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsi.

Fond on peale Pärnu pereabikeskuse sõlminud koostöölepingud veel kolme lastevarjupaigaga Tallinas, Narvas ja Kiviõlis.

“Fond on pikaajaline ettevõtmine, mitte ühekordne projekt, seetõttu jätkub meie koostöö kindlasti ka järgnevatel aastatel,” lubas MTÜ SEB Ühispanga Heategevusfondi juht Triin Lumi. Sügisel on heategevusfondil plaanis tegevust laiendada ja suunata pilk Lõuna-Eestile, et ka sealsed lastevarjupaigad tuge saaksid.

Allikas: Pärnu Postimees

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv