Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Veeohutuse põhitõed ja teadmised uppunu abistamisest

01.08.2013

Vähendamaks uppumissurmasid, viisime sellel suvel läbi annetuste kogumise „Kingi asendus- ja turvakodude lastele ohutu ja rõõmus suvi!“, mille eest kogutud rahaga koolitatakse asendus- ja turvakodudes viibivaid lapsi ja asutuste personali, et nad oskaksid ohte vältida ja abivajajaid aidata. Oma panuse veeohutusega seotud projektide teostamiseks andis 7162 suure südamega eestimaalast ning kahe kuu jooksul (juuni-juuli) kogusime kokku 45 745 eurot.

Projekti kokkuvõtmine toimus Tallinna loomaaias Rebasemäe piknikuplatsil, kus tutvustati enam kui 300-le kohalviibinud lapsele asendus- ja turvakodudest üle Eesti veeohutuse põhitõdesid, päästevahendeid ja esmaabivõtteid uppunu abistamiseks. Laste suureks rõõmuks sai näha ja silitada ka vetelpäästekoeri. Lapsed olid kohale sõitnud Haapsalust, Viljandimaalt, Ida-Virumaalt, Tartumaalt, Kesk-Eestist ning Tallinnast ja Harjumaalt.

Veeohutuse projekt asendus- ja turvakodudele koosneb neljast etapist. Mais ja juunis toimusid praktilised veeohutuse koolitused asenduskodude töötajatele, et tõsta nende ennetusalast teadlikkust. Juulis leidis aset veeohutuspäev lastele Tallinna loomaaias Rebasemäel, mis tähistas kogumiskampaania lõppu ja oli samas alguseks laste veeohutuse teadlikkuse tõstmisele, et tekitada neis huvi sügisel ja talvel plaanitavate tegevuste vastu. Septembrist detsembrini toimuvad ujumise algkursused ning talveperioodil praktiline veeohutuse koolitus lastele, et üheskoos õppida tundma ohte talvistel veekogudel ja ohuolukorras käitumist.
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.