Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Varjupaiga kasvatajad tarkust kogumas ja kogemusi jagamas

23.10.2009

Oktoobris toimus koostöös Perekeskusega Sina ja Mina varjupaiga töötajate 2-päevane jätkukoolitus Pärnus. See koolitus oli jätk kevadel toimunud koolitussarjale “Suhted minu ümber ja minu sees”.

Kahe päeva jooksul õpiti kõike seda, mis on abiks laste paremaks mõistmiseks ja mõjutamiseks. Esimese päeva teemadeks olid konfliktide ennetamine ja lahendamine, enesekehtestamine, kontaktioskused jms. Teisel päeval arutleti üheskoos uskumuste üle – millised neist on pidurdavad oma töö tegemisel ja millistest on abi, et last paremini tema probleemides toetada.