Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Üle-eestiline laste turvakodude koolitus ja ümarlaud

04.11.2011

3. ja 4. novembril said Harjumaal Pedasel kokku kaheksa Eesti laste turvakodu töötajad, et täiendada oma ametioskusi jätkukoolitusel koos perekeskusega „Sina ja mina“, kellega on koostööd tehtud juba neli aastat.

Sedapuhku õpetati, kuidas aidata luua ja säilitada häid suhteid. Esimene koolituspäev lõppes laste turvakodude töötajate ümarlauaga, kus arutleti teemal, mida teha, et asendus- ja turvakodu lapse raviasutuses viibimine poleks lapse jaoks järjekordne trauma. Keskenduti sellele, kuidas hoida sidet ajutiselt raviasutuses viibiva lapsega, kuidas saab turvakodu personal aidata kaasa lapse paranemisele haiglas jmt.

Ümarlaual pakuti välja mitmeid võimalikke lahendusi. Lapse vanusest ja vajadusest olenevalt oli kõne all vabatahtlike, tugiisikute ning asendusteenistuses olevate noorte kaasamine, aga ka haige lapse hooldajale hoolduslehe võimaldamine ja haiglates eriettevalmistusega isikute rakendamine. Ümarlaua lõppedes otsustasime pöörduda nõu saamiseks ja lahenduste väljatöötamiseks õiguskantsleri büroo poole.