Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Üle-eestiline laste turvakodude koolitus ja ümarlaud

04.11.2011

3. ja 4. novembril said Harjumaal Pedasel kokku kaheksa Eesti laste turvakodu töötajad, et täiendada oma ametioskusi jätkukoolitusel koos perekeskusega „Sina ja mina“, kellega on koostööd tehtud juba neli aastat.

Sedapuhku õpetati, kuidas aidata luua ja säilitada häid suhteid. Esimene koolituspäev lõppes laste turvakodude töötajate ümarlauaga, kus arutleti teemal, mida teha, et asendus- ja turvakodu lapse raviasutuses viibimine poleks lapse jaoks järjekordne trauma. Keskenduti sellele, kuidas hoida sidet ajutiselt raviasutuses viibiva lapsega, kuidas saab turvakodu personal aidata kaasa lapse paranemisele haiglas jmt.

Ümarlaual pakuti välja mitmeid võimalikke lahendusi. Lapse vanusest ja vajadusest olenevalt oli kõne all vabatahtlike, tugiisikute ning asendusteenistuses olevate noorte kaasamine, aga ka haige lapse hooldajale hoolduslehe võimaldamine ja haiglates eriettevalmistusega isikute rakendamine. Ümarlaua lõppedes otsustasime pöörduda nõu saamiseks ja lahenduste väljatöötamiseks õiguskantsleri büroo poole.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.