Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Tutvustus

SEB on aastaid tegelenud heategevusega, pöörates erilist tähelepanu järeltulevale põlvkonnale. Praeguseni on meie riigis üks valusamaid sotsiaalseid probleeme vanemliku hoolitsuseta lapsed. Nende aitamiseks asutasid SEB Eesti Ühispank ja Ühispanga Elukindlustus 2005. aastal MTÜ SEB Eesti Ühispanga Heategevusfondi. 14. detsembril 2006 allkirjastati panga ja heategevusfondi vahel koostöömemorandum, mille alusel toetab pank 15 aasta jooksul fondi 1,3 miljoni euroga (20 miljonit krooni).

Fond korraldab kaks korda aastas kampaaniaid, millega kutsume kõiki inimesi annetama vanemliku hoolitsuseta laste toetuseks. Praeguseks peab abivajavaid lapsi SEB Heategevusfondi kaudu meeles juba enam kui 8000 heasoovijat. Fondi algusaastatest peale oleme toetanud annetustest kogutud rahaga Eestimaa erinevates piirkondades tegutsevaid laste turvakodusid. Fondil on omasuguste hulgas suurim arv eraisikutest püsiannetajaid. Tänu neile ja teistele headele toetajatele jätkame laste turva- ja asenduskodudes peatuvate laste abistamist. 2011. aastal laiendasime oma tegevust ning kutsusime ellu toetusprogrammi kasuperede nõustamiseks ja hakkasime välja andma õppestipendiume.

Püsivate toetajate abil on vanemliku hoolitsuseta lastel võimalus tuge saada ja tunda end võrdväärsena tavalises peres kasvavate eakaaslastega – mitte ainult jõulude ajal, vaid aasta ringi.
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.