Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Tunnustusauhind "lastega ja lastele" ootab kandidaate

etv.err.ee

"Lastega ja lastele" tunnustab neid häid inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on silmapaistavalt mõjutanud laste ja perede käekäiku ja väärtustamist kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

"Me ootame sellele auhinnale kandidaate, kes on kaasa toonud olulisi muutusi või uusi ideid ja muutusi just hoiakutes ja väärtustes. On pikemaajalisi muutusteloojaid, aga väga tore oleks kuulda ka tegudest, mis on just viimase aasta jooksul teoks saanud," rääkis õiguskantselri nõunik Margit Sarv.

Taotlusvoor on avatud 1. maini.

Allikas: etv.err.ee
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv