Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Tulevane politseinik, tema õde ja politseikass (lisatud video!)

Ilusal päikeselisel sügispäeval, 9. oktoobril korraldas SEB Heategevusfond Võrumaal liikluslinnas hariva liikluspäeva varjupaikade lastele. Kohal oli enam kui 100 last kaheksast laste varjupaigast üle Eesti – Tallinna, Tartu, Narva, Sillamäe, Kiikla, Harjumaa ja Pärnu varjupaikadest. 

Varjupaikades peatuvatel lastel ei ole hoolivat ema-isa käekõrval, kellega koos läbida esimene koolitee, õppida ohutult liiklema, rääkida turvavarustuse tähtsusest jms. Liikluskasvatusüritusel õpetasime lastele mängu kaudu, kuidas ohutult ja turvaliselt tänaval käia ning pimedal ajal nähtav olla, kuidas õnnetusjuhtumi korral esmaabi anda ja mis võib juhtuda turvavööta sõitmise korral.

Oma kodus on varjupaikades peatuvad lapsed pahatihti õppinud seda, et konfliktolukorda on võimalik lahendada suurema jõu ja võimu abil. Liikluses aga kehtivad teised reeglid ja kokkupõrke korral jääb alati kaotajaks laps, sestsõidukid on suuremad, tugevamad ja kiiremad.

Liikluslinnas mängisime liiklusmänge, et kinnistada liiklusteadmisi. Rääkisime, mis on parema käe reegel, mida peab silmas pidama reguleerimata ülekäigurajal, milleks on vaja liiklusmärke, turvavööd ja helkurit ning kui olulised on liikluses ohutusvahendid. Ohutu liiklemise põhitõdesid jagas lastele tuntud “liiklustädi” Mare Arna.

Lõuna Prefektuuri Võru politseijaoskonna esindajad aitasid lastel kohapealses liikluskeerises toime tulla ja lastel oli võimalus uudistada politseiautot. Meedikuga koos õpiti esmaabi andmist õnnetusjuhtumi korral. Kohapeal sai uurida ka turvavöö-, peatoe- ja kaalustende ning proovida turvavöö kasutamise vajalikkust. Üritust toetas ka Maanteeamet – iga laps sai kingituseks helkuri.

Tagasiteel koju harjutasid lapsed bussis oskusi, mida esmaabi töötoas oli õpetatud – sidemete tegemine ja jäsemete lahastamine õnnestus neil väga hästi.

Ürituse järel jagasid lapsed elavalt muljeid ning 7-aastane Peeter rääkis uhkustundega: “Minust saab kindlasti politseinik, selles pole kahtlust!” Seepeale lisas tema 5-aastane õde, et temast saab siis politseiniku õde ja ta saab iga päev vägeva autoga sõita ... Edasi unistades jõudis tüdruk järeldusele, et varjupaiga kasvataja kassist Matist saab sel juhul politseikass...

Vaata videoülevaadet toimunud üritusest

Tervitades ja head soovides, Triin Lumi

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.