Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Toetame Pärnus asuvat Pereabikeskust

16.05.2007

15. mail 2007 sõlmisime koostööleppe Pärnus asuva Pereabikeskusega. Heategevusfond toetab varjupaiga erinevaid projekte 250 000 krooniga. Toetussummade abil aitab fond korraldada laste huvi- ja vabaajategevust, suvekuudel võetakse ette reis Vembu-Tembumaale, Tallinna Loomaaeda ja KuMusse. Suve alguses alustatakse Pereabikeskuse õuele mänguväljaku ehitamist. Alates sügisest käivitatakse varjupaigas olevatele lastele kohapealsed loovteraapia rühmad, mis suurendavad laste sotsiaalseid oskusi ning aitavad tundma õppida iseennast ja oma tundeid. Pereabikeskuse juhataja Irene Petersoni sõnul annab see koostöölepe võimaluse vastata laste ettepanekutele erinevalt tavalisest “Meil ei ole selleks eelarves raha” asemel “Ok, väga hea mõte, teeme selle teoks!”. Juhataja lisas: “See on sarnane selle olukorraga, et kui emal ja isal on raha, et tagada perele esmavajaduste rahuldamine, siis palgatõusu või preemia korral saab lubada perele midagi rohkemat. Tänane päev on meie jaoks Perekeskuses nagu palgatõusust teadasaamise päev – tekitab positiivse emotsiooni tulevikuks ja nii mõnigi unistus leiab reaalse lahenduse.”

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.