Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Toetame noore ema õppimist

Alates sellest kevadest on kõigil noortel emadel võimalus taotleda SEB Heategevusfondist õppestipendiumi. Uue stipendiumiprogrammiga soovime pöörata enam tähelepanu ennetustegevusele.

Laiendame oma tegevust, et toetada noori emasid iseseisva elu alguses ja tulevikuotsuste tegemisel. Oleme veendunud, et kui noor ema saab õppimise ajal tuge, paraneb tema toimetulek ning oskus hoolitseda enda ja lapse eest, samuti avab omandatud haridus rohkem uksi tööturul.

Stipendiumile võivad kandideerida kõik need noored emad, kes on sünnitanud lapse enne 19. eluaastat ja kes stipendiumi taotlemise ajal on alla 26-aastased. Noor ema peab stipendiumile kandideerimiseks õppima täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Seega on stipendiumi toel võimalik jätkata poolelijäänud põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist.

2013. aastal on stipendiumifondi suurus 15 000 eurot ning stipendiumi saab taotleda õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamise rahaks ja/või lapsehoiu eest tasumiseks.

Stipendiume jagame kaks korda aastas, veebruaris ja septembris ning kevadsemestri taotluse esitamise tähtpäev on 14. veebruar 2013.

Täpsema informatsiooni noore ema stipendiumi kohta leiab meie kodulehelt http://www.heategevusfond.ee/noore-ema-oppestipendiumi-statuut

Kati Käpp
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.