Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Toetame laste hoolekandeasutusi Ida-Virumaal

02.05.2007

1. juunil 2007 sõlmis SEB Eesti Ühispanga Heategevusfond koostöölepped Narva Laste Varjupaigaga ja Sillamäel asuva Laste Hoolekande Asutusega Lootus. Narva Laste Varjupaika toetatakse aasta jooksul summaga 100 000 krooni. Annetusraha eest tasutakse transpordi eest, et oleks võimalik viia lapsed suvisel koolivaheajal iga nädal mere äärde ujuma. Toetussumma abil on võimalik läbi viia huvi- ja vabaajategevusi, soetada koolitarbeid ja sportimisvahendeid. Sillamäel asuvat Lootust toetatakse summaga 65 000 krooni, mille abil sisustatakse spordiruum, võimaldatakse lastele osalemine huvirühmades ning ostetakse vajaminevad koolitarbed. Sügisel korraldatakse Narvas koostöös perekeskusega Sina ja Mina erialane koolitus varjupaiga kasvatajatele, millest saavad osa võtta nii Narva kui ka Sillamäe varjupaiga töötajad.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.