Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Toetame Koplis asuvat Tallinna Lastekodu Laste Varjupaika

26.03.2006

27. märtsil 2006 sõlmis heategevusfond koostöölepingu Tallinna Lastekodu Laste Varjupaigaga, millega fond toetab varjupaiga erinevaid projekte 250 000 krooniga. Praeguseks toimunud heategevuskampaaniatega kogutud raha abil on lapsed käinud mitmel ekskursioonil, kinos, loomaaias ja bowling’ut mängimas, varjupaigas on tehtud remonti, ostetud mööblit ning probleemsemaid lapsi käib kohapeal nõustamas psühholoog.