Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Tavapere toeta noored saavad 50 000 eurot ja 150 õppestipendiumit

ohtuleht.ee

Täna, 29. oktoobril jagab SEB heategevusfond karjääripäeva raames õppestipendiume noortele, kellel puudub tavapere tugi. Stipendiaatide hulgas on nii asenduskodus kui sugulaste eestkostel või hooldusperedes elavaid noori, kes alustavad või jätkavad oma õpinguid.

Lisaks stipendiumitele toetab fond õppemaksu tasumist, õppevahendi soetamist, igapäevast toimetulekut õppimise ajal ning lastehoiu maksu tasumist noore ema ja isa stipendiumi näol.

Heategevusfondi korraldatud karjääri planeerimise päeva raames varustatakse noored vajalike teadmistega iseseisva elu jooksul hakkama saamiseks. Algatusest võtavad osa SEB, Tallinna ülikooli, Kaubamaja ja sotsiaalkindlustusameti parimad spetsialistid. Edukuse inspiratsiooni aga jagab laulja Tatjana Mihhailova.

Fondi projektijuht Merike Villard: „MTÜ SEB Heategevusfond on tegutsenud juba üle kümme aasta ning õppestipendiume on fond välja andnud alates 2011. aastast. Selle ajaga olime toeks pea 800 noorele inimesele kes vajasid täiendavat tuge ja nõu iseseisvasse ellu astumiseks.“

Sügiseses õppestipendiumi voorus esitas fondile oma taotluse 66 noort inimest, kellest oli stipendiaate üle terve Eesti. Rahalist abi taotleti õppemaksu tasumiseks, õppevahendi soetamiseks, lastehoiu maksu tasumiseks (noore ema ja isa stipendium) ning samuti igapäevaseks toimetulekuks õppimise ajal. Ligikaudu pooled stipendiaadid on esmakordsed toetuse taotlejad.

Allikas: ohtuleht.ee
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv