Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Suhete koolitus varjupaiga töötajatele

25.10.2008

Teist aastat järjest korraldas SEB Heategevusfond koostöös Perekeskusega Sina ja Mina partner-varjupaiga kasvatajatele ja sotsiaaltöötajatele neljapäevase koolituse “Suhted minu ümber ja minu sees”.Kursus komplekteeriti Tartu Laste Turvakodu, Tallinna Lastekodu Laste Varjupaiga, Tallinna Laste Turvakeskuse ja Kiikla Lastekodu töötajatest. Kursusel kuulati lühiloenguid, vahetati kogemusi aruteludel, tehti grupitööd ja praktilisi harjutusi ning lahendati olukordi rollimängudes.
Koolitusel käsitleti teemasid, kuidas seada reegleid nii, et laps neid järgiks ja kuidas lahendada konflikte võimu kasutamata; õpiti abistamisoskusi, aktiivset kuulamist ja enesekehtestamist. Koolituse lõppedes tõdesid osalejad, et õpitut kasutades on lihtsam lastega läbi saada, neid mõista ja arengus toetada.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.