Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Stipendium

Kellele ja milleks on stipendiumiprogramm loodud?

Õppestipendiaadid oma kogemusest

Õppestipendium

2011. aastal andis SEB Heategevusfond välja esimese õppestipendiumi, praeguseks on stipendiume välja antud 18. korral. Õppestipendiumile võivad kandideerida kõik 15–25-aastased turva-, asenduskodudes ja hooldusperedes elanud või praegu elavad lapsed ning noored, kel on soov jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

2011. aastal andsime õppestipendiume välja kokku summas 26 000 eurot;

2012. aastal oli kogusumma 36 000 eurot;

2013. 2018. aastal oli õppestipendiumi fondi suurus 40 000 eurot;

2019. ja 2020. aastal on fondi suuruseks 60 000 eurot.

Hobistipendium

SEB Heategevusfondi hobistipendiumi programm on loodud selleks, et toetada laste ja noorte hobitegevust ning edendada nende tervisekäitumist. Stipendiumile võivad kandideerida kõik 14–16-aastased turva- või asenduskodudes elavad noored, kellel on huvi liikumise ja spordi vastu (tegelemine kergejõustiku, ujumise, pallimängu vms hobiga).

2012. aastal oli hobistipendiumi fondi suurus 3000 eurot.

Noore lapsevanema stipendium 

SEB Heategevusfondi noore lapsevanema stipendiumiprogrammi eesmärk on võimaldada noortele emadele ja isadele teistega võrdsed võimalused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks. Noore ema ja isa stipendiumile võivad kandideerida kõik noored, kes on saanud emaks või isaks enne 19. eluaastat ja kes on stipendiumi taotlemise ajal alla 25-aastased ning kes soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

2013. - 2019. aastal on noore ema ja isa stipendiumifondi suurus 10 000 eurot;

Stipendiumiprogramm numbrites

Kui soovid lisainfot stipendiumite kohta, kirjuta stipendium@heategevusfond.ee.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.