Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Stipendiaadid panid karjääripäeval kõrva taha häid nõuandeid ja rahatarkust

28.02.2016

MTÜ SEB Heategevusfond andis käesoleval kevadel 61 õppestipendiumit noortele, kellel puudub tavapere tugi. Stipendiaatide hulgas on nii asenduskodus kui ka sugulaste eestkostel või hooldusperes elavaid noori, kes alustavad või jätkavad oma õpinguid kutseõppes või ülikoolis. Lisaks toetas fond stipendiumiga noori emasid ja sel aastal ka ühte isa, et hea hariduse toel tulevikus tööturul paremaid valikuid teha ning ennetada alla vaesuspiiri langemist.

28. veebruaril osalesid õppestipendiaadid karjääripäeval, kus Töötukassa karjääriinfo spetsialistid Aet Trei ja Irina Tšigir rääkisid erinevatest mõjuteguritest tööturule sisenemisel. Karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa jagas oma aastatepikkust kogemust ja uut vaadet motivatsioonikirja koostamisele. SEB Elu- ja Pensionikindlustuse müügi- ja turundusvaldkonna juht Triin Messimas andis noortele oskuse rahalised võimalused targalt isiklikku eelarvesse sobitada ning näitleja ja lavastaja Andres Dvinjaninov võimaldas osalejatel kogeda, kuidas end suhtlemise kaudu kuulajale mõjuvamaks ja kuuldavamaks teha. Päeva lõpetasid FIFA litsentsiga jalgpalli peakohtunik Reelika Turi ja abikohtunik Triinu Laos, kes rääkisid oma teekonnast unistuse teostumiseni.

Lapsed, kes kasvavad vanavanemate hoole all või asenduskodus ning õpivad täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis, saavad sel õppeaastal juba viiendat aastat järjest käia koolis SEB Heategevusfondi toel.

Fond annab välja õppestipendiume, mille suurus on 2016. aastal kokku 50 000 eurot.

Loe pikemalt