Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB Eesti Ühispanga töötajatest loodi Heategevusfondi toetuseks klubi

28.06.2007

Juunis 2007 tegi heategevusfond SEB töötajatele üleskutse moodustada SEB Eesti Ühispanga Heategevusfondi toetuseks klubi. Klubiga liitus 21 suure südamega ja hakkajat vabatahtlikku, kes on valmis investeerima oma aega, pädevust ja tähelepanu varjupaikade laste heaks.
Üheskoos lastega planeeritakse huvitavaid tegevusi nii üle-eestilisi kui ka piirkonnapõhiseid üritusi korraldades. Ees ootab palju toredaid ettevõtmisi – ratsutama minek, piknik ja matk looduses, loomaaia külastus, kino ja teatrietendused jms. Eesmärk on pakkuda lastele üheskoos palju toredaid päevi ning suur on soov lastele näidata, et neist hoolitakse.
Tihtipeale on levinud arusaam, et varjupaigas peatuvad lapsed on pahad lapsed ja tulevased kurjategijad. Lapsed ise ei ole “rasked”, vaid raske on koorem ja nende elus kogetu, mis läbielatuga kaasa tuleb. Meie saame toetada nende ettevalmistust iseseisvaks eluks täiskasvanuna. Pisikesed kontaktid suurte sõpradega on lastele väga vajalikud, tagamaks neile igakülgset arengut. Kõik võidavad, kui sõbrad aitavad!

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.