Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Üha rohkem inimesi on valmis teisi aitama

Raadio Kuku "Ärataja"

Jõulude ajal on ikka rohkelt heategevusüritusi, raha kogutakse televisioonis, toidupakke jagas Toidupank ja abi andis ka SEB Heategevusfond.

SA Dharma juht Malle Eenmaa tõdes, et inimesed on üha rohkem valmis toetama. Samas võiks riik omalt poolt soodustada annetamist, arvas ta. Küll ei peaks annetama vaid jõulude aja, sest abi saab anda ka püsiannetusena, nagu seda on võimalik teha läbi Swedbanki annetuskeskkonna.

Allikas: Raadio Kuku "Ärataja"

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.