Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB toetab õpihimulisi, kuid vaeseid noori

Aktuaalne Kaamera (vene), ETV2

34 vanemliku hoolitsuseta noort, kes õpivad kutseõppeasutuses või kõrgkoolis, saavad SEB heategevusfondilt hariduse omandamiseks stipendiumi.

Sel aastal eraannetajate ja asutuste toel käivitunud stipendiumifond on 26 000 euro suurune, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Stipendium on mõeldud nendele noortele, kes on üles kasvanud asendus- või turvakodus või eestkoste- või hooldusperes ja tahavad edasi õppida kutsekoolis või kõrgkoolis. Stipendium on õppemaksuks või õppevahendite ostmiseks või igapäevaste toimetulekukulude katmiseks.

Stipendiumi taotles 84 noort, sai aga poole vähem. Otsustavaks sai taotleja motivatsioon eriala õppida. Toetussumma ulatub ühe noore kohta 300 eurost 600-ni. Stipendium annab nendele tublidele noortele võrreldes tavaperedes kasvanud noortega edasiõppimiseks võrdsemad võimalused.

"Stipendiumitaotlejad õpivad üle Eesti väga erinevates koolides: on Tartu ülikooli tudengeid, Tallinna ülikooli tudengeid ja maaülikoolist. Aga on ka väga palju õpilasi erinevatest kutseõppeasutustest Lääne-Virumaalt, Ida-Virumaalt, Järvamaalt ja Tallinnast," selgitas SEB heategevusfondi projektijuht Kati Käpp.

Stipendiaatide seas on tulevasi sotsiaaltöötajaid, noorsootöötajaid, ehitajaid, pagareid, kondiitreid, kokkasid, politolooge ja maastikuarhitekte. Stipendiaatidest üks õpib Soomes Sibeliuse akadeemias.

"Me tahaksime teha nii, et aitame meie stipendiaate õpingute lõpuni. Me planeerime anda stipendiumi välja kaks korda aastas. Ja kui me oleme juba korra asunud ühte taotlejat toetama ja tal endal on motivatsiooni ja tahtmist edasi õppida ja õpingud lõpuni viia, siis me püüame võimalusel teda aidata," rääkis Käpp.

Stipendiaadil tuleb igal semestril uus taotlus esitada ja fondi õpingutega kursis hoida.

Allikas: ERR, ETV2, Aktuaalne Kaamera, vene keeles

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.