Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB Heategevusfond jätkab noorte toetamist ameti ja kõrghariduse omandamisel

Postimees.ee

Kuni 10. veebruarini saavad vanemliku hoolitsuseta noored taas taotleda SEB Heategevusfondilt õppestipendiumi, et jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Teist korda jaotatavad toetused on mõeldud kuni 26-aastastele eestkosteperedes, hooldusperedes, turvakodudes või asenduskodudes elavatele noortele. Stipendium annab nendele noortele võimaluse teistega võrdselt edasi õppida, ennast täiendada ja oma andeid realiseerida. Möödunud sügisel taotles õppestipendiumi ligi 90 noort, neist pea poolte taotlused rahuldati.

„Toetame jätkuvalt neid noori, kes tahavad õppida, aga kellel koduse toe puudumise tõttu on raske teha ühekordset suuremat väljaminekut, näiteks õpinguteks vajalike tööriistade, õmblusmasina või arvuti ostmiseks. Ootame noorelt oma stipendiumisoovi põhjendamist motivatsioonikirjas, sest tulevikus läheb seda oskust kindlasti tarvis,“ selgitas SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi.

2012. aastal on stipendiumifondi suurus 30 000 eurot ja stipendiume antakse välja kaks korda aastas, veebruaris ja septembris. Kevadsemestri taotluste esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2012 ja stipendiaadid tehakse teatavaks 17. veebruaril 2012.

Stipendium on mõeldud: õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks toimetulekutoetuseks. Ühel inimesel on võimalik taotleda õppemaksu tasumiseks stipendiumi kuni 640 eurot ja õppevahendite soetamiseks kuni 640 eurot ning kuni 100 eurot kuus toimetulekutoetuseks.

Kõikidel stipendiumi taotlejatel on võimalik läbida personaalne nõustamine, kus selgitatakse vajadusel stipendiumiga seotud küsimusi. Stipendiaatidel on võimalus liituda ka Mentor-programmiga, kus noorte aitamisele pühendunud SEB töötajad on toeks ja vanemaks sõbraks SEB Heategevusfondi stipendiumi abil edasiõppijatele.

Õppestipendiumi lisainfo ja taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu:

www.heategevusfond.ee/stipendium

SEB Heategevusfond kogub annetusi ja teostab aasta ringi mitmesuguseid projekte turvakodudes viibivate laste toetuseks, koordineerib kasuperede nõustamist ja annab välja stipendiume.

Allikas: Postimees.ee

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.