Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB Heategevusfond jagab 650-euroseid õppetoetusi

Neljas

SEB Heategevusfond jätkab eelmisel sügisel alustatud õppestipendiumi programmi vanemliku hoolitsuseta noortele, kes õpivad kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Kevadsemestriks oli võimalus esitada uusi taotlusi ning fond on praeguseks välja jaganud 61 stipendiumi, mille keskmine summa on 650 eurot.

Kõigile stipendiumi taotlenud noortele toimub pühapäeval karjäärinõustaja Tiina Saare eestvedamisel infopäev "Kuidas täita karjäärikorvi?". Telereporter Hannes Hermaküla jagab lugusid enda edukatest ja vähem edukatest õpingutest: "Olen veendunud, et ka nooruses poolkogemata omandatud teadmisi ja kogemusi saab väga edukalt kasutada oma eesseisvas elus. Peab oskama neid hetki ära tunda ja just seda oskust tahan noortega jagada."

"Vanemliku hooleta üles kasvanud noortel on seoses edasiõppimisega palju murekohti ja need ei piirdu ainult rahaga. Puudu on just nõuandvast tugiringist, kellega arutada oma tulevikuplaane. Tahame infopäevaga seda vajakajäämist täita ning anda neile noortele head nõu, mida nii õpingute kui ka tulevase tööelu konkurentsitingimustes kasutada", selgitas SEB Heategevusfondi projektijuht Kati Käpp.

Stipendiumiprogramm sai alguse möödunud sügisel. Toetused on mõeldud eestkosteperedes, hooldusperedes, turvakodudes või asenduskodudes elavatele noortele.

Stpendiume antakse välja kaks korda aastas; 2012. aastal on stipendiumifondi suurus 30 000 eurot. Stipendium on mõeldud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks toimetulekutoetuseks.

SEB Heategevusfond kogub annetusi ja teostab aasta ringi mitmesuguseid projekte turvakodudes peatuvate laste toetuseks, koordineerib kasuperede nõustamist ja annab välja stipendiume.

Karjääripäev toimub 26. veebruaril kl 11-15 SEB peamajas, aadressil Tornimäe 2.

Allikas: Neljas

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.