Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB Heategevusfond annab 20 000 euro eest õppetoetusi

Bioneer

Kuni 24. oktoobrini ootab SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programm taotlusi vanemliku hoolitsuseta noortelt, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Sel sügisel esmakordselt jaotatavad toetused on mõeldud eestkosteperedes, hooldusperedes, turvakodudes või asenduskodudes elavatele noortele. Stipendium annab nendele noortele võimaluse teistega võrdselt edasi õppida, ennast täiendada ja oma andeid realiseerida.

„Ma tean Pärnumaal asenduskodus poissi, kes õpib kokaks ning unistab isiklikest professionaalse koka töövahenditest, et rohkelt harjutada ning loodab tulevikus saada presidendi ihukokaks. Tallinnas on kasuperest ellu läinud tüdruk, kes sai tasulise õppekoha, et õppida turismi. Nendel ja teistel sarnase saatusega lastel pole vanemaid, kes unistuste täitumisele kaasa aitavad. Just seepärast on õppestipendiumi programm ellu kutsutud,“ selgitas SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi.

2011. aastal antakse välja 30 stipendiumi ja stipendiumifondi suurus on 20 000 eurot. Stipendium on mõeldud: õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks toimetulekutoetuseks. Ühel inimesel on võimalik taotleda õppemaksu tasumiseks stipendiumi kuni 640 eurot ja õppevahendite soetamiseks kuni 640 eurot ning igakuiseks toimetulekutoetuseks 700 (ajavahemikus november 2011 kuni mai 2012; 100 eurot kuus).

Stipendiume jagatakse kaks korda aastas, oktoobris ja veebruaris. Sügissemestri taotluste esitamise tähtaeg on 24. oktoober 2011 ja stipendiaadid tehakse teatavaks 31. oktoobril.

Kõikidel stipendiumi taotlejatel on võimalik läbida personaalne nõustamine kus selgitatakse vajadusel stipendiumiga seotud küsimusi. Stipendiaatidel on võimalus liituda ka Mentor-programmiga, kus noorte aitamisele pühendunud SEB töötajad on toeks ja vanemaks sõbraks SEB Heategevusfondi stipendiumi abil edasiõppijatele.

Õppestipendiumi lisainfo ja taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu: www.heategevusfond.ee

SEB Heategevusfond kogub annetusi ja teostab aasta ringi mitmesuguseid projekte turvakodudes peatuvate laste toetuseks, koordineerib kasuperede nõustamist ja alates käesoleva aasta sügisest annab välja stipendiume.

Allikas: Bioneer

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.