Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB Heategevusfond andis noortele võimaluse

Seitsmesed Uudised, TV3

Paarkümmend vanemliku hoolitsuseta jäänud noort saavad nüüd SEB Heategevusfondi toetusel paremini õppida. SEB Heategevusfondi projektijuht Kati Käpp ütles, et toetuse rahaline pool hõlmab õppevahendite ostmist – arvuteid, erivahendeid jne. Kokku jagatakse stipendiaatide vahel 15 000 eurot ehk keskmiselt 650 eurot noore kohta.

/.../

Allikas: Seitsmesed Uudised, TV3

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.