Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

SEB aitab asenduskodude noori finantsplaneerimisel

Aktuaalne Kaamera, ETV

Mittetulundusühing SEB heategevusfond koolitas täna asenduskodudes elavaid noori majandusküsimustes ning andis nõu karjäärivalikus. Lisaks sellele jagatakse 46 noore vahel ka 40 000 eurone stipendiumifond.

Heategevusfondi projektijuht Kati Käpp rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et koolitusel kuulevad noored, mismoodi hoida ka väikese eelarve juures tulud-kulud tasakaalus ja mitte astuda näiteks kiirlaenu ämbrisse ehk et elada tuleviku arvelt.

"Et oleks ikka tõesti oskus majandada oma olemasoleva rahaga. Tal peab endal olema see kindlus ja teadmine, et ta saab elus hakkama, selgitas Käpp.

Pärnu lastekaitsespetsialist Irene Peterson arvab, et lausa eluvõõrad pole ka asenduskodude lapsed. Nemadki ei arva, et toit tuleb kapist ja puhas pesu riiulist, sest toimetatakse ju koos "ema" ametit pidava kasvatajaga, kuid nõu ja abi on kindlasti vaja.

"Kui ettevalmistamata nad tegelikuks eluks on, sõltub ikkagi hästi palju asenduskodu töötajatest ja nendest kontaktides, mis noorel on kas siis oma kohaliku omavalitsuse esindajaga või siis oma tugikasvatajaga või lemmikkasvatajaga," rääkis Peterson.

Iga sissetuleku peamine allikas on töö. Karjäärinõustaja Tiina Saar soovitas noortele eelnevat põhjalikku eneseanalüüsi. "Iga päev tekib uusi ametikohti juurde ja mida rohkem need noored ennast analüüsivad, seda avatumad on neile ka need võimalused."

Juba kolmandat korda jagati ka stipendiume, mis on fondi kogunenud nii SEB panga kui 7000 eraisiku annetustest.

Allikas: Aktuaalne Kaamera, ETV

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.