Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Saaremaa tüdruk pälvis heategevusfondi stipendiumi

Meie Maa

Eelmisel sügisel alustas SEB Heategevusfond õppestipendiumi programmi vanemliku hoolitsuseta noortele, kes õpivad kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiume antakse välja kaks korda aastas, 2012. aasta jaanuarikuise taotlusvooru tulemusel valiti stipendiaadiks ka üks Saare maakonnast pärit noor, TTÜ tudeng Kristi Aedma (20).

Võimalusest kandideerida stipendiumile informeeris Kristi Aedmat sotsiaalametnik, kes oli teadlik Kristi elukäigust. 17-aastaselt ema kaotanud Kristi oli alates 2008. aastast vanaema ja vanavanaema eestkoste all.

Praegu Õpib Kristi Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonnas ärindust ja rahandust. Stipendiumi saamine võimaldab tal õpinguid jätkata ilma lisasissetulekut otsimata.

Taoliselt põhjendas Kristi ka oma stipendiumisoovi programmi haldajatele, kes teevad valiku pigem selle järgi, kui hästi noor põhjendab taotluses stipendiumi vajadust ja mis muutuks oluliselt stipendiaadi elus, mitte aga hinnete järgi. SEB Heategevusfondi stipendiaadid saavad stipendiumi keskmiselt 650 eurot semestris.

Fondi eesmärk on anda nõu ja teadmisi, et noored saaksid iseenda eluga hakkama ega jääks edaspidi sõltuvusse sotsiaaltoetustest.

Põnevad ülesanded

Kõikidele taotlejatele korraldatakse ka nn valikute toetamise päev. Kristi sõnul oli see väga põnev. Näiteks püüti noortele anda tööotsimise kogemust. Jaguneti kolmeliikmelistesse gruppidesse ja mõeldi välja küsimused, mida tööandja tahaks teada. Seejärel liikus üks inimene grupist järgmisesse gruppi kui tööotsija ja pidi vastama väljamõeldud küsimustele.

"Ehmusin, kui minult küsiti, kes maksab mulle palka. Hakkasin kohe seletama maksude süsteemi, aga tegelikult soovis "tööandja" teada, et hoopis kliendid," meenutas Kristi naerdes. "Ühe-kahe minuti jooksul ennast tutvustada on väga keeruline, sest noorel inimesel puudub tööotsimise kogemus. See praktiline koolitus oli väga kasulik."

Hiljem nõustas noori karjäärispetsialist Tiina Saar ja oma elukogemust jagas telereporter Hannes Hermaküla.

Alates mullu novembrist on Kristi ainus toetaja vanaema. Kristi sõnul on iga lähedase inimese kaotus suur löök ja pole tähtis, kui vana inimene lahkudes oli. Kuid Kristi püsib rõõmsameelne, sest muudmoodi ei ole võimalik.

Rõõm tantsust

Oma nooruslikku energiat väljendab Kristi ka tantsimisega. Pikaajaline tegevus tantsijana ja hiljem treenerina tantsuklubis Semiir on Kristile väga südamelähedane. Tema tantsuseadmist võib täna vaadata ka "Eesti laul 2012" finaalis, kui võistlema hakkab trupp POP Maniacs.

"Täna külastavad SEB Heategevusfondi inimesed aga ka Kuressaare väikelastekodu. SEB Heategevusfond on mittetulundusühing, mille üks suurtoetajatest on SEB pank, kuid ka peaaegu 7000 abivalmis eestimaalast on leidnud võimaluse vanemliku hoolitsuseta lapsi toetada. Nende inimeste hulk on aasta-aastalt kasvanud ja tänu neile saime selle stipendiumi programmi ka ellu kutsuda," selgitas fondi projektijuht Kati Käpp.

Allikas: Meie Maa

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.