Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Rakvere Teatri näitlejad kohtusid turvakodude lastega

Sillamäe Vestnik

Oktoobris sõitsid turvakodude lapsed üle Eesti kokku Rakvere Teatrisse, et osa saada hiljuti lavastunud Muumitroll ja Sabatäht etendusest ning ringkäigust teatri lavatagustesse ruumidesse.

SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi: „Tänane teatrikülastus täitis omamoodi ka eesti- ja venekeelsete laste lõimumise eesmärki. Narva ja Rakvere vaheline maa pole kõige pikem, kuid eestikeelse etenduse külastus oli vene keelt emakeelena kõnelevatel lastel esmakordne. See oli suursündmus, kus lapsed panid ka oma keeleoskuse proovile. Ma arvan, et põnev oleks minna eestikeelsete lastega ka venekeelsetele üritustele, see avardaks ja rikastaks kindlasti nende maailmapilti ning tõstaks esile keeleoskuse olulisust.“
/---/

Allikas: Sillamäe Vestnik 

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.