Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Punase kuke löök

Den za Dnjom

Juba aasta on möödunud Haapsalu lastekodu traagilisest tulekahjust. See aastapäev tuletab meile meelde, kui ohtlik võib olla tuli. On tähtis, et inimesed teaksid, kuidas hoiduda ohtlikest situatsioonidest, sealgulgas ka lapsed, kellel ei ole hoolitsevaid vanemaid, kes seda selgitaksid.

Sellepärast SEB Heategevusfond koos Siseministeeriumi ja Päästeametiga lasi välja uue projekti. Jaanuaris ja veebruaris viisid päästjad läbi õppusi kõikides Eesti lastekodudes ja hooldekodudes üle Eesti.

/---/

Allikas: Den za Dnjom

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.