Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Oma Pere jätkab ka sellel aastal kasuvanemate toetamist

Pereeportaal.eu

MTÜ Oma Pere ootab mentorprogrammiga liituma kõiki lapsevanemaid, kelle peres kasvab lapsendatud, hooldusel või eestkostel olev laps.

2011. aastal alguse saanud Oma Pere mentorprogramm pakub nõustamisteenust, mis koosneb kolmest osast: kohtumine mentoriga, psühholoogiline- ja grupinõustamine. Tegevusi rahastab SEB Heategvusfond www.heategevusfond.ee

Grupinõustamine aitab peredel ennetada ning märgata lastega seotud suhte-, kasvatus- ja kooliprobleeme. Osalenute sõnul on kõige enam kasvanud nende enesekindlus. Lisaks teiste grupiliikmete kogemustele on nõustamise suurimaks väärtuseks praktilised näpunäited, mis aitavad lapsevanematel luua ning säilitada lapsega usalduslikku ja püsivat suhet.

2011. aastal sai MTÜ Oma Pere nõustamistegevuse kaudu tuge 2401 inimest, kellest 304 osales 25 grupinõustamisel üle terve Eesti. Kogemusliku nõustamisteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmiseks koolitati eelmisel aastal 13 mentorit.

Lisaks mentorprogrammile pakub ühing kasuvanematele lapse uue perekonnaga ühinemise ajal mitmeid erinevaid teenuseid ja tegevusi. MTÜ Oma Pere mentori, lapsendaja ja perekonnas hooldaja Enel Kotli sõnul sõltub muutustega kohanemine pere ettevalmistusest. „Liiga kõrged ootused lapse suhtes põhjustavad rahulolematust. Pereks kasvamine on aeganõudev ja kohati väga raske. Pidev enda täiendamine lapsevanemana aitab last paremini mõista, koos veedetud aeg aga loob ühise mineviku, mis annab turvatunde kõigile pereliikmetele“, lisas Kotli.

Käesoleval aastal soovime menorprogrammi tegevust laiendada ja alustada teenuste mõju mõõtmist. Peredel on võimalus saada professionaalset nõustamist viies erinevas nõustamiskeskuses Jõhvis, Haapsalus, Pärnus, Tallinnas ja Tartus. Kõigis viies linnas toimuvad ka grupinõustamised. Grupinõustamised toimuvad vene keeles Tallinnas, Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel.

Lisateave www.omapere.ee Mentorprogramm või meiliaadressil mentor@omapere.ee .

Allikas: Pereportaal.eu
 

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.