Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Neli noort esindavad Eestit rahvusvahelisel jalgpalliturniiril Poolas

Neljas

Sellel nädalal on Poolas Wrotclawis koos 250 noort 42-st riigist, et läbi ühise jalgpalliturniiri pöörata tähelepanu noorte tervisekasvatusele. Eestit esindab turniiril kaks poissi ja kaks tüdrukut vanuses 13-15, kes on pärit Elvast, Lääne-Virumaalt, Tallinnast ja Tartust.

Neli Eesti noort osalevad 28.08. - 02. 09. Poolas toimuval rahvusvahelisel jalgpalliturniiril Eurocamp 2012, mis on osa suvel toimunud Euroopa Jalgpalli Meistrivõistluste tervisekasvatuse programmist „RESPECT your Health”. Tegemist on Euroopa Komisjoni, tänavajalgpalliühenduse streetfootballworld` ja UEFA ühisalgatusega, mis toob kokku 250 noort 53-st UEFA liikmesriigist. Eesti delegatsioon sõitis Poola MTÜ SEB Heategevusfondi ja Eesti Jalgpalli Liidu koostöös väljaantud spordistipendiumi raames.

„Eurocamp 2012 eesmärk on anda ebasoodsa sotsiaalse taustaga noortele võimalus osaleda üritusel, kus nad saavad terviseteadmisi ja tutvuvad eakaaslastega üle kogu Euroopa“, selgitas Kati Käpp SEB Heategevusfondist.

„Eesti delegatsiooni moodustavad asenduskodudes elavad lapsed, keda peetakse tavaliselt riskirühmaks tervisekäitumise osas, kuna neil puudub lapsevanema suunav tugi. Meie kogemus koostööst vanemliku hoolitsuseta lastega on aga näidanud, et need lapsed on vahest isegi aktiivsemad tervisespordi harrastajad, kui tavaperes kasvavad lapsed, kellel on tihtilugu palju erinevaid peibutusi,“ märkis Käpp.

Poolas toimuva ürituse laiem idee on näidata noortele ja avalikkusele, milliseid eeliseid annab inimesele aktiivne ja tervislik eluviis.

SEB Heategevusfond kogub annetusi ja teostab aasta ringi mitmesuguseid projekte turva- ja asenduskodudes peatuvate laste toetuseks, koordineerib kasuperede nõustamist ja annab välja stipendiume.

Allikas: Neljas

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.