Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Lühiuudis

Valgamaalane

Lõppes SEB heategevusfondi kampaania «Muretseme laste varjupaikadele suusad!», miile käigus koguti kähe kuu jooksul 29 430 eurot. Kokku toetas varjupaiku ja kinkis seal viibivatele lastele positiivseid emotsioone 6444 inimest. Kampaania lõpetuseks korraldas fond Tallinnas Nõmme spordikeskuses suusaspordipðeva varjupaikade lastele.

Allikas: BNS, Valgamaalane

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.