Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Lastekodu uksed avanevad võtmeta

Koit

SEB Heategevusfond tuleb appi nendele asenduskodudele, kellele Päästeamet on teinud ettekirjutuse tuleohutusalaste nõuete täitmiseks ja toetab asutusi ettekirjutuste likvideerimiseks ligi 40 000 euroga. MTÜ SEB Heategevusfond teatel saab Tilsi Lastekodus lahendatud probleem evakuatsioonipääsudega.

"Kuni käesoleva ajani on meie majas kasutuses seestpoolt võtmega avatavad tulekindlad uksed. Seoses Haapsalu Lastekodu põlenguga tegi Päästeamet korralduse asendada need lukud võtmeta avamise võimalusega. Seda peab saama teha igaüks, kes majas sees. Tutvusime erinevate variantide ja võimalustega ningjõudsime järeldusele, et kõige parem variant tagada kasvandike turvalisus ja kaitsta vara, on paigaldada solenoidlukud, mis avanevad automaatselt tulekahjualarmi käivitumisel. Tavaolukorras on lukud avatavad ja suletavad võtme abil,» selgitas lastekodu direktor Aare Kallas.

Lisaks jagavad Päästeameti spetsialistid üle Eesti kõigi asendus- ja turvakodude lastele tuleohutusalaseid teadmisi ja oskusi.

Allikas: Koit

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.