Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Laste turvalisuse eest seisavad parimad tehnilised lahendused

Postimees.ee

SEB Heategevusfond tuleb appi nendele asenduskodudele, kellele Päästeamet on teinud ettekirjutuse tuleohutusalaste nõuete täitmiseks ja toetab asutusi ettekirjutuste likvideerimiseks ligi 40 000 euroga.

Nii Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskus kui MTÜ Vahtramäe Mäekodu Tartus saavad oma majadele vajalikud tuletõkkeuksed ning Kohtla-Järve Lastekodusse rajatakse turvavalgustisüsteem. Päästeamet on teinud ettekirjutuse veel Kiikla Lastekodule ja Elva Väikelastekodule, mille puudujäägid tuleohutuse osas projekti käigus likvideeritakse.

Põlvamaal Tilsi Lastekodus saab lahendatud probleem evakuatsioonipääsudega. "Kuni käesoleva ajani on meie majas kasutuses seestpoolt võtmega avatavad tulekindlad uksed. Seoses Haapsalu Lastekodu põlenguga tegi Päästeamet korralduse asendada need lukud võtmeta avamise võimalusega. Seda peab saama teha igaüks, kes majas sees. Tutvusime erinevate variantide ja võimalustega ning jõudsime järeldusele, et kõige parem variant tagada kasvandike turvalisus ja kaitsta vara, on paigaldada solenoidlukud, mis avanevad automaatselt tulekahjualarmi käivitumisel. Tavaolukorras on lukud avatavad ja suletavad võtme abil," selgitas Tilsi Lastekodu direktor Aare Kallas.

Siseminister Ken-Marti Vaher: "Lasteasutustel endal puudub tihtilugu võimalus parendusi teha. Mul on hea meel, et appi on tulnud kodanikualgatus ja sellisel viisil saavad asenduskodud turvalisemaks. Heameel on ka sellest, et initsiatiiv ei keskendu vaid seadmetele, vaid läbi spetsiaalse tuleohutusalase koolituse investeeritakse ka lastesse."

Lisaks jagavad Päästeameti spetsialistid üle Eesti kõigi asendus- ja turvakodude lastele tuleohutusalaseid teadmisi ja oskusi. Ligi 1200 lapsele ja 43-le asenduskodu personalile räägitakse, kuidas tulekahju alguse saab ja areneb ning mida teha, kui tulekahju on juba puhkenud. Lapsed harjutavad hädaabinumbril 112 helistamist ning tutvuvad esmaste tulekustutusvahenditega.

"Keskendume asenduskodudele, kus elavad enamjaolt vanemliku hooleta lapsed peredest, kus puudub lapsevanema positiivne eeskuju. Ka kõige kaasaegsemad turvalahendused on vaid pool teed tuleohutuse tagamiseks, oluline on tõsta ka laste endi teadlikkust, et ohuolukordaade tekkimist vältida. Koostöös Päästeametiga teeme asenduskodudes iseenesest seda, mida peaks tegema igas Eestimaa kodus – vaatama üle vajalikud seadmed ja värskendama teadmisi, et ennetada traagiliste sündmuste kordumist ," sõnas SEB Heategevusfondi projektijuht Kati Käpp.

Asenduskodude tuleohutusalase projekti algatas MTÜ SEB Heategevusfond ning see saab teoks koostöös Päästeameti ja Siseministeeriumiga.

SEB Heategevusfond kogub annetusi ja teostab aasta ringi mitmesuguseid projekte turvakodudes peatuvate laste toetuseks, koordineerib kasuperede nõustamist ja annab välja stipendiume.

Allikas: Postimees.ee

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.