Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Kasuvanematele tuleb appi uus nõustamisprogramm

Saku Sõnumid

MTÜ Oma Pere käivitas 1. maist 2011 koostöös SEB Heategevusfondiga nõustamisprogrammi, mille eesmärk on pakkuda tuge neile peredele, kel tahet ja jaksu kasvatada vanemliku hooleta jäänud last.

Lapsendaja, nõustamisprogrammi juhi ja mentori Enel Kotli sõnul ei tähenda perekonda elama asumine alati vanemliku hooleta lapsele murede lõppu. Lapse tõeline abistamine saab toimuda vaid siis, kui aitajal on piisavalt teadmisi ja oskusi, ta on pühendunud ning lähtub lapse huvidest. Vanemaks olemine eeldab pidevat õppimist, oskust märgata lapsega toimuvat
ja julgust küsida abi.

Vaatamata kasuperede arvu vähenemisele on jätkuvalt neid inimesi, kellel on tahet aidata, kuid nad vajavad rohkem teavet ja hästi toimivat tugisüsteemi. Mentorikeskse nõustamise abil võimaldatakse peredele kogemuslikku ja professionaalset abi.

Programmiga kutsutakse liituma kõiki vanemaid, kelle kodus kasvav laps on peres hooldusel,
eestkostel või lapsendatud. Samuti neid, kes alles mõtlevad sellele. Iga huviline on oodatud
liituma mentorite meililistiga, mille vahendusel saab teavet vanemliku hooleta jäänud laste aitamise
võimaluste kohta. Vanematel on soovi korral võimalus suhelda lapsendamise kogemusega
inimesega ehk mentoriga, osaleda grupinõustamistel ja pöörduda vajadusel professionaalse
nõustaja poole.

MTÜ Oma Pere (www.omapere.ee) pakub teavet ja tugiteenuseid eelkõige lapsendajatele,
kuid ka kõigile neile peredele, kes soovivad vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsi abistada mõnel muul moel.

MTÜ SEB Heategevusfond (www.heategevusfond.ee) on loodud vanemliku hoolitsuseta laste abistamiseks, kogub annetusi turvakodudes peatuvate laste toetuseks ja kasuperede nõustamiseks ning alates 2011. aasta sügisest alustab õppestipendiumide väljaandmist.

Lisainfo www.omapere.ee, meiliaadressil enel@omapere.ee või telefonidelt 56 459 945 (Sigrid
Petoffer) ja 56 678 778 (Enel Kotli). Head inimesed, olge aktiivsed ja kasutage võimalust!

AIRI MAASALU
Lastekaitsespetsialist

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.